Wat is de noodzaak van een bouwkundig rapport

9mei - door pm-admin - 0 - Over Anders

Vanaf de oplevering van een woning, zal er daaraan onderhoud moeten plaatsvinden op reguliere basis. Dit om te voorkomen dat de conditie van de woning verslechtert en degenen die erin wonen jarenlang woongenot kunnen hebben. Echter is het onvermijdelijk dat de conditie van een woning op enig moment onder druk komt te staan, vanwege het simpele verstrijken van de tijd. Hoe ouder de woning dus is, hoe groter de kans op gebreken. Immers: hout kan rotten en metaal kan roesten. Sommige gebreken aan de woning zijn makkelijk zichtbaar, maar weer andere niet.

Het keuren van een woning vindt plaats door een deskundige.

Deze deskundige wordt een bouwkundig ingenieur genoemd. Deze voert een objectieve visuele inspectie uit van de woning ten aanzien waarvan een bouwkundige keuring is aangevraagd en brengt daarover een gedetailleerd rapport uit op kosten van de aanvrager. Voor het opmaken van een bouwkundig rapport worden de belangrijkste bouwdelen van een woning onderzocht. Deze zijn onder andere: de fundering, de vloeren, de riolering en ventilatie, maar ook het leidingwerk in de kruipruimte.

De kostenraming

Het rapport zal naar aanleiding van het onderzoek ook een kostenraming bevatten van eventuele werkzaamheden die op kort termijn verricht zullen moeten worden aan de woning. Zo weet de koper bij voorbaat met welke kosten hij of zij rekening dient te houden en op welke termijn. 

Het nut van dit rapport

Het zijn vooral oudere woningen die het nut van dit rapport bewijzen, omdat de koper in feite nog voor het sluiten van de koop een onderzoek kan laten instellen naar verborgen gebreken. Huizen vanaf tien jaar en ouder beginnen bijvoorbeeld scheuren te vertonen in de muur en soms is onderzoek nodig naar de aanwezigheid van schadelijke stoffen. Deze stoffen zijn echter niet zichtbaar met het blote oog en het is natuurlijk prettig als een deskundige de koper ervan kan verzekeren dat deze niet aanwezig zijn in de woning.

In het bouwkundig rapport wordt onder andere opgenomen: een samenvatting van de kostenramingen, een overzicht van de beoordeling van de bouwdelen en uitgebreide/ gedetailleerde informatie over gebreken die tijdens de visuele inspectie geconstateerd zijn.