Hoe sluit je de goedkoopste inboedelverzekering af?

25nov - door pm-admin - 0 - Over Anders

De inboedelverzekering is zonder twijfel één van de belangrijkste verzekeringen die je als eigenaar of als huurder van vastgoed kan afsluiten. Dit gezegd zijnde is het in de praktijk ook mogelijk dat deze verzekering behoorlijk duur kan uitvallen. Dit is afhankelijk van onder meer de waarde waar de inboedel die moet worden verzekerd over beschikt. Het afsluiten van de goedkoopste inboedelverzekering is in de praktijk best mogelijk, alleen zal je daarvoor wel de nodige inspanningen moeten leveren. Sta jij ook op het punt om de goedkoopste inboedelverzekering voor je inboedel af te sluiten en wil je daarvoor enkel en alleen genoegen nemen met de meest voordelige optie op de markt? Lees dan vooral even snel de onderstaande informatie!

            Welke waarde moet jouw inboedelverzekering verzekeren?

De eerste vraag die moet worden gesteld heeft betrekking tot de exacte waarde die je inboedel moet verzekeren. Dit is direct een zeer belangrijk aandachtspunt en wel om verschillende redenen. In eerste instantie is het zo dat de waarde van de inboedelverzekering zeer precies moet worden bepaald omdat je anders bij een schadegeval het risico loopt om niet voldoende compensatie te ontvangen van de verzekeraar. Hierdoor kan je alsnog een significant gedeelte van de inboedel zelf moeten vergoeden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling wanneer je ervoor kiest om de goedkoopste inboedelverzekering af te sluiten. Zo optimaal mogelijk jouw inboedel laten verzekeren door middel van deze verzekering is dus een absolute must.

Bovenstaande gezegd hebbende is het altijd van belang om ervoor te zorgen dat de schatting zo realistisch mogelijk gebeurt. Het inschatten van de waarde van je inboedel kan in de praktijk op twee verschillende manieren gebeuren, namelijk:

  1. Het is mogelijk om een schatting te laten uitvoeren door een expert;
  2. Je kan ervoor kiezen om een inventaris op te maken van je inboedel;

In het merendeel van de gevallen is het zo dat er voor de inboedelverzekering een schatting wordt gemaakt van de waarde die de inboedel vertegenwoordigt. Dat is interessant en eenvoudig, maar hier is een belangrijk aandachtspunt voor van toepassing. Wil je namelijk de goedkoopste inboedelverzekering kunnen afsluiten? Zorg er dan steeds voor dat je de waarde van je inboedel niet overschat. Doe je dat wel? Dan kan dat je op een aanzienlijk duurdere verzekeringspremie komen te staan terwijl je bij een schadegeval mogelijks niet kan rekenen op een extra hoge uitbetaling. Een zo realistisch mogelijke inschatting maken van de waarde van je inboedel is in de praktijk dan ook altijd een absolute must.

            Wat met extra waardevolle stukken inboedel?

We begrijpen uiteraard waarom de meeste mensen de focus leggen op het vinden van de goedkoopste inboedelverzekering. Niemand betaalt immers graag teveel. Toch is het belangrijk om er bij stil te blijven staan dat je bij een schadegeval altijd zal willen kunnen rekenen op een zo optimaal mogelijke dekking van de geleden schade. Dat geldt niet in het minst voor mensen die over bijzondere objecten beschikken in hun interieur. Je kan op dit vlak onder meer denken aan de volgende objecten die veelal een extra hoge waarde vertegenwoordigen:

  1. Kunst zoals beelden, schilderijen en tekeningen;
  2. Bijzondere meubelstukken zoals een jukebox;
  3. Antieke meubels;

Voor de bovenstaande en tal van andere artikelen kan het in de praktijk de moeite waard zijn om een extra dekking af te sluiten. Het is namelijk zo dat je graag zal willen dat de waarde van deze objecten wordt bepaald op basis van de dag zelf. Antieke meubels die vroeger zijn aangekocht voor 2.000 euro kunnen tegenwoordig reeds 20.000 euro waard zijn. Wanneer ze onder de standaard inboedel vallen zullen deze meubels slechts worden verzekerd voor een fractie van de aankoopprijs, iets wat uiteraard niet meteen de bedoeling is. Ondanks het feit dat je dus de goedkoopste inboedelverzekering wil afsluiten is het altijd de moeite waard om te overwegen of deze extra dekking voor jou eventueel niet ook interessant kan zijn.

            Is er sprake van een eigen risico bij een inboedelverzekering?

Voor het merendeel van de verzekeringen op de markt geldt dat ook een inboedelverzekering in de praktijk over een bepaald eigen risico beschikt. In eerste instantie is het interessant om te weten dat deze verzekering diverse vormen van schade verzekerd. Denk hierbij aan:

  • Brand- en waterschade;
  • Schade als gevolg van diefstal of vandalisme;

De bovenstaande schade zal uitsluitend worden verzekerd aan spullen die zich in je woning bevinden. Met andere woorden, neem je, je smartphone mee in de trein en wordt deze gestolen? Dan zal dit verlies niet door de inboedelverzekering worden verzekerd. Je dient er wel rekening mee te houden dat er zo’n aanvullende dekking voor de inboedelverzekering bestaat. Ben jij dus iemand die vaak onderweg is en heb je vaak dure objecten bij je die je graag wenst te verzekeren tegen verlies of diefstal? Dan is dat mogelijk door een extra dekking aan je inboedelverzekering te gaan toevoegen.

In ieder geval geldt dus ook voor de goedkoopste inboedelverzekering dat er altijd sprake is van een bepaald eigen risico. Wil je op vlak van verzekeringspremie altijd kunnen rekenen op met zekerheid de goedkoopste inboedelverzekering op de markt? Dan is het altijd de moeite waard om het eigen risico iets op te trekken. Zo kan je de periodieke verzekeringspremie drukken. Let wel, bij een eventueel schadegeval zal de prijs die je eerst zelf moet betalen uiteraard natuurlijk ook een stuk hoger komen te liggen.

            Loont het de moeite om inboedelverzekeringen te vergelijken?

Net zoals van toepassing is voor de meeste van de verzekeringen die op de markt zijn terug te vinden geldt ook voor de inboedelverzekering dat de premie die eraan verbonden is niet is vastgesteld. Concreet betekent dit, dat elke verzekeraar eigenlijk over de mogelijkheid beschikt om zelf de hoogte (of laagte) van deze premie te bepalen. Dat is mooi meegenomen, want op die manier kan je door een eenvoudige vergelijking uit te voeren meteen een mooie besparing realiseren. Dit overigens zonder dat dit perse hoeft te betekenen dat je het zal moeten stellen met minder goede dekkingen. Hoe dan ook, wil jij graag uitsluitend genoegen nemen met het afsluiten van een goedkope inboedelverzekering die op de markt is terug te vinden? Dan is een vergelijking uitvoeren zeker en vast het overwegen waard!